Thore

Guide

Jeg vokste opp i en liten gate med trehus i gamlebyen i Trondheim. På 1970-tallet jobbet jeg som reiseleder for tyske turister på Vestlandet. Siden 2009 har jeg jobbet som byguide i Trondheim for engelsk-, tysk- og skandinavisktalende turister. Jeg bodde ett år i Tyskland og jeg har vært turist i mange land i Europa. I tysktalende land som Tyskland, Østerrike og Sveits, og også i engelsktalende land som Storbritannia, Irland, Australia og New Zeeland. Jeg har en grad mellom master og PhD i utdanning. Andre emner i graden er sosiologi og tysk. Jeg har også eksamen i italiensk, grunnleggende medisin og naturmedisin. Jeg har jobbet på universiteter og høyskoler.